fredag 6. februar 2015

Samefolkets dag6.februar er samenes nasjonaldag, også kalt Samefolkets dag. Datoen 6. februar ble valgt fordi det første internasjonale samemøtet fant sted i Trondheim i 1917. Etter initiativ fra den norske samekvinnen Elsa Laula Renberg kom over hundre deltakere sammen for å diskutere og belyse felles saker og problemstillinger.

Nordland fylke slik vi kjenner det i dag er i stor grad preget av samisk kultur, historie og næring. Det er derfor naturlig at fylkeskommunens sørligste videregående skole også markerer dagen. Biblioteket har stilt ut bøker om samisk kultur og historie, og personalet markerer dagen under lunsjen. Det samiske flagget vaier derfor i vinden hos oss i dag, sammen med det norske flagget og flagget til Nordland fylkeskommune.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar