søndag 1. september 2013

Veien fram mot et studiesenter


Et blikk på websiden til Kunnskapsparken i Mo i Rana forteller at de nå tilbyr ingeniørutdanning, utdanning innen jus, teknologiledelse med mere. Dette er glimrende, heving av kompetansenivået i en region er grunnleggende for vekst og utvikling og kvalitet i tjenester, både innenfor offentlig og privat arbeidsliv. Og ikke minst er det et gode for enkeltmennesker å heve sin kompetanse og kunne kvalifisere seg til nye oppgaver.

På Sør-Helgeland kan et offensivt studiesenter ivareta en tilsvarende rolle som Kunnskapsparken i Mo. På vegne av kommunene på Sør-Helgeland har regionrådet sendt en søknad til Nordland fylkeskommune om midler til utvikling av studiesentervirksomhet. Alle ordførerne stiller seg bak denne søknaden. Dessuten har Torgar næringshage også sendt søknad om å få tildelt de samme midlene for videreutvikling av det studiesenteret de har drevet.

Det er allmenn enighet om at studiesenteret skal plasseres ved Brønnøysund videregående skole, samlokalisert med opplæringskontor, karrieresenter og andre sentrale kompetanseaktører som f.eks. RKK. Her vil vi alle kunne dra gjensidig nyttig av hverandre i et felles miljø preget av samarbeid, velvilje og kompetanseutveksling.

Dermed skulle alt ligge svært godt til rette for et samlet miljø som vil være en motor i kompetanse- og næringsutvikling på Sør-Helgeland.  Men på veien mot det omforente målet er det et vesentlig hinder: Nordland Fylkeskommune setter som forutsetning for tildeling av utviklingsmidler at det bare kommer én søknad fra regionen. Så lenge det ligger to søknader på bordet blir det ikke tilført noe til studiesenterutvikling på Sør-Helgeland. Siden alle er enige om behovet for at regionen bør ha et slagkraftig studiesenter, er det forstemmende at sårt tiltrengte utviklingsmidler ikke kommer Sør-Helgeland til gode fordi det ligger to konkurrerende søknader på bordet. 

Nå har det seg videre slik at ordfører i Brønnøy kommune også er styreleder i Torgar næringshage, og således stiller han seg dermed tungt bak begge søknadene. Derfor sitter han etter min oppfatning også med nøkkelen til å løse opp i floken.