lørdag 31. august 2013

ValgkampenEr det slik at høyresiden vil prioritere skattelettelser for de rikeste slik at fellesskolen raseres? Eller er det slik at fortsatt rødgrønn regjering vil føre til en svekkelse av kvalitetsbyggingen i skolen med dårligere faglige resultater som konsekvens? Slike argumenter kan en vekselvis lese og høre i valgkampen som nå foregår. 

Dette tar jeg med stor ro. Selvfølgelig er det forskjeller i skolepolitikken mellom de ulike politiske partiene, men disse grunnleggende forskjellene drukner i spissformuleringene og katastrofebeskrivelsene. Etter min mening er det heldigvis i stor grad enighet om hovedlinjene i norsk skolepolitikk. Det blir ingen rasering av norsk skole, samme hvem som kommer inn i regjeringskontorene i høst.

tirsdag 27. august 2013

Russeeffekter

Forberedelsene til neste vårs russetid har startet. Leverandører av russeutstyr tilbyr dresser, luer, capser, fløyter, russekort, gensere, T-skjorter med mer. Så skal navn strykes på, og i tillegg tilbys det et utall av strykesett med figurer og tekster som kan strykes på russeklærne.  Her ligger det mye penger for de som kommer seg inn på markedet.  Det har firmaet Russedress AS klart.

Gjennomgående i strykesettene fra dette firmaet er motiver som forherliger alkoholbruk og motiver som er sterkt sex-fikserte. Motivene er til dels kvinnediskriminerende. Til sammen utgjør dette en kombinasjon som også gjennom uniformeringen inviterer til og legitimerer handlinger som ingen er tjent med, den enkelte russ aller minst.
Skoleledelsen ved Brønnøysund vg skole er klar i sitt syn: Dette synes vi svært lite om, og det har vi også kommunisert til elevene. Vi berømmer desssuten utdanningsminister Kristin Halvorsen for at hun så tydelig har tatt avstand fra markedsføringen av denne type russeutstyr.

Men hvorvidt slike motiver skal få prege en russedress er til sjuende og sist et verdivalg som den enkelte gjør.

onsdag 21. august 2013

Stortingsrepresentant på besøkI dag hadde skolen besøk av stortingsrepresentant Anna Ljunggren fra Arbeiderpartiet i Nordland. I sin tid var hun med sine 21 år den yngste kvinnelige stortingsrepresentanten noen sinne. Under besøket hos oss var vi innom flere sentrale skolespørsmål: offentliggjøring av karakterer, frafallsproblematikk, hva som bør gi studiekompetanse, byråkratiseringen av skolen, begrensningene med en 7-timers skoledag, mulighetene med samlokalisering av ulike opplæringsaktører, mulige konsekvenser av fritt skolevalg i grenseområder mot andre fylker, betydning av elevdemokrati med mer.  Anna Ljunggren fikk også en omvisning i det nye skolebygget, og var tydelig tilfreds med det hun så.

Selv om nok besøket er et ledd i valgkampen, er vi svært glade for å få besøk av sentrale politikere. I dette tilfellet møtte vi en politiker som selv hadde ønsket å møte oss, og som var ærlig opptatt av skolepolitikk. Det setter vi pris på, og vi ønsker samtidig også andre politikere velkomne, både før og etter valget!

mandag 19. august 2013

Skolestart

I skrivende stund, mandag 19. august kl. 07.15 er det stille på Brønnøysund videregående skole. Men om noen få timer vil over et halvt tusen mennesker være i sving på skolen. Over 200 nye elever sammen med alle de ”gamle” elevene utgjøre 430 personer, og disse vil sammen med over 100 ansatte komme til å fylle klasserom og kontorer og andre arealer på skolen.

Dette er et betydelig antall mennesker, og vi har et felles mål: Våre elever skal i størst mulig grad utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger, til beste for den enkelte og samfunnet. Det er en særdeles viktig oppgave, som krever fokus og innsats fra alle som til daglig har sin arbeidsplass på skolen.