søndag 7. september 2014

Selfiekonkurransen til Helgeland arbeiderblad

Helgeland arbeiderblad starter nå en selfiekonkurranse, der elever i grunnskole og videregående skoler på Helgeland oversender bilder av seg selv i skolemiljøet med noen kommentarer om hva som opptar de i skolehverdagen.

Denne konkurransen har laget en del oppstyr i grunnskolene, med påfølgende mediaoppslag. Elever på Salhus skole og Sømna skole nektes å delta.
Jeg har jeg svart Helgeland Arbeiderblad at våre elever gjerne må delta. Dette etter å ha sett at personvernet i konkurransen er styrket, samt  en vurdering av at en 17-åring er mere moden enn en 10-åring, samt en forvissning om at våre elever kommer til å gi positive beskrivelser av skolen, og å ha sett at det ligger bevisstgjøringselementer i dette i forhold til personvern på digitale medier. 


Ja-svaret innebærer imidlertid ikke at vi skal ha en mere liberal holdning til bruk av mobiltelefoner i timene.