tirsdag 19. november 2013

Nye VG2 tilbud ved BVS?


I dag har jeg deltatt på regionrådets møte på Terråk og bl.a. diskutert de utdanningstilbudene Brønnøysund videregående skole har. Dette med tanke på at fylkestinget i sitt møte i desember kommer til å vedta endringer i strukturen i Nordland. 

Vi har i flere år nå bedt om å få utvidet vårt tilbud på VG2. Ett av disse ønskede nye tilbud er VG2 Akvakultur. Her mener vi at vi har gjort et svært grundig forarbeide, gjennom et tett samarbeid og en god dialog med næringen, med opplæringskontoret og med regionrådet. Næringen har et sterkt behov for arbeidstakere, og intensjonsavtaler med Marine Harvest og Nova Sea er skrevet.
Vi har i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole lagt opp til et felles opplegg basert på nettundervisning, utplassering i næringens egne anlegg og Norsk Havbrukssenter, samt en del undervisning på skolen. Denne modellen kan lett utvikles til å bli gjeldende for hele Nordland, noe som passer ypperlig for den desentraliserte strukturen innen oppdrettsnæringen i fylket.

I denne saken føler vi virkelig at vi har gjort det forarbeide som det kan forventes av oss. Så vi har faktisk store forventninger til hva fylkestinget vedtar i begynnelsen av desember.

lørdag 16. november 2013

Hei Hilde!

I skrivende stund er orkanen Hilde på vei innover oss på sitt sterkeste. Kommunikasjonsmidler i lufta og på sjøen står stille, og folk på Sør-Helgeland oppfordres til å holde seg inne. På torsdag skjønte vi hva vi hadde i vente, og elever fra Bindal og Vega som ønsket det fikk da lov til å reise heim.

Vi bor i et værhardt distrikt, og da må vi prøve å legge til rette for at våre elever ikke blir skadelidende av den grunn. Dette gjør vi da ved å la elever få reise tidligere heim i slike tilfeller, uten at det skal føres tellende fravær.   

fredag 15. november 2013

Ja til undervisningsevaluering


 Undervisningsevaluering går ut på at elevene gir tilbakemelding til skolen og lærerne om hvordan de opplever undervisningen. Målet er å få lærere og elever til i fellesskap å reflektere over hva som skaper god læring.

I det felles forslaget som Utdanningsdirektoratet, KS, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet stiller seg bak, er det spørsmål om arbeidsro i klassen, om elevene er tilfreds med tilbakemeldinger fra lærer, om lærer er inspirerende og engasjerende, om undervisningen oppleves som faglig motiverende. Det er også spørsmål om elevenes egen innsats.

Dette har jeg tro på. Alle har behov for konstruktive tilbakemeldinger på sitt arbeid, og evalueringen vil også fortelle både lærere og elev at det som foregår i timene er viktig, og at det er et felles ansvar å holde dette på et høyt nivå. For min del kunne gjerne evalueringen vært gjort obligatorisk for alle skoler i Norges land.

Det blir også et spørsmål om hvem som eier resultatene. Den enkelte lærer har klart størst nytte av den direkte tilbakemeldingen. Men i tillegg bør også skoleledelsen ha tilgang. Resultatene vil være et nyttig hjelpemiddel i ledelsens veiledning av den enkelte lærer og satsinger for hele skolen. Alt dette med tanke på å utvikle skolen og kvaliteten på opplæringen i positiv retning.