tirsdag 19. november 2013

Nye VG2 tilbud ved BVS?


I dag har jeg deltatt på regionrådets møte på Terråk og bl.a. diskutert de utdanningstilbudene Brønnøysund videregående skole har. Dette med tanke på at fylkestinget i sitt møte i desember kommer til å vedta endringer i strukturen i Nordland. 

Vi har i flere år nå bedt om å få utvidet vårt tilbud på VG2. Ett av disse ønskede nye tilbud er VG2 Akvakultur. Her mener vi at vi har gjort et svært grundig forarbeide, gjennom et tett samarbeid og en god dialog med næringen, med opplæringskontoret og med regionrådet. Næringen har et sterkt behov for arbeidstakere, og intensjonsavtaler med Marine Harvest og Nova Sea er skrevet.
Vi har i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole lagt opp til et felles opplegg basert på nettundervisning, utplassering i næringens egne anlegg og Norsk Havbrukssenter, samt en del undervisning på skolen. Denne modellen kan lett utvikles til å bli gjeldende for hele Nordland, noe som passer ypperlig for den desentraliserte strukturen innen oppdrettsnæringen i fylket.

I denne saken føler vi virkelig at vi har gjort det forarbeide som det kan forventes av oss. Så vi har faktisk store forventninger til hva fylkestinget vedtar i begynnelsen av desember.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar