fredag 1. august 2014

Derfor går skolestarten som normalt – uten streik

Ledelsen i Utdanningsforbundet aksepterte i mai et oppgjør der medlemmene i etterkant sa nei. Det vil garantert skape en solid oppvask i internt i organisasjonen, en oppvask som helt og fullt ville vært unngått dersom forbundets ledelse hadde sagt nei der og da. Forbannede og kampvillige medlemmer ville mer enn gjerne gått på barrikadene med høy motivasjon. Oppgjøret ville da også ha vært i havn nå, og skolestart ville gått som normalt. Nå er det derimot varslet en streik der resultatet er ganske uvisst. Dersom riksmeklingsmannen skal inn i oppgjøret, vil trolig resultatet bli langt dårligere sett med lærerorganisasjonens øyne enn om de hadde avvist tilbudet i utgangspunktet.

Og ikke nok med det: Lærere i de streikende organisasjoner vil trolig ikke få lønnstilleggene gjeldende før streiken er over. Den sympatien som lærerne helt klart har i opinionen nå, vil avta dramatisk dersom streiken blir en realitet ved skolestart, og Utdanningsforbundet som har vært i konflikt ved de to siste oppgjørene, har nok trolig også en slunken streikekasse.

Utdanningsforbundets ledelse ber nok derfor i sin aftenbønn om at det blir en løsning før skolestart.

KS som arbeidsgiver på sin side ser nok tydelig det fatale i at de som arbeidsgiver kommer så på kant med sine lærere – det vil ta tiår å bygge opp en tillit igjen dersom det blir en omfattende konflikt i høst, en tillit de sårt er avhengige av dersom de skal kunne lede utviklingen av norsk skole. KS er nok også tydelig i sin aftenbønn om at det må bli en løsning før skolestart.

Utdanningsministeren som presiserer at han ikke er del av oppgjøret har likevel blitt tydeligere og tydeligere på at partene må finne en løsning., og at hovedansvaret for dette ligger hos KS.  Likevel vil konflikten klebe ved han og hans regjering, og det gjør at han nok på kammerset gir KS svært tydelige signaler om å bidra til en løsning. En avblåst streik vil også gi han et pluss i margen både hos lærerne og i opinionen.


Ingen ønsker en streik der alle blir tapere. Derfor blir det en løsning i de kommende to ukene, og skolene vil starte som normalt over hele landet - og Utdanningsforbundet og KS får slikke sine sår i etterkant.