lørdag 28. mars 2015

Etter Helgelandskonferansen

Jeg har hatt gleden av å delta på Helgelandskonferansen 26.03 og 27.03. Deltakere var i hovedsak ordførere og politikere fra kommuner på Helgeland og fylkeskommune og ansatte i kommuner og regionråd. Temaene var folkehelse, kommunikasjoner og sjukehustilbud.

Det skal tas store avgjørelser for Helgeland i tiden framover. Det skal foretas avklaringer for flyplasstrukturen, sjukehusstrukturen og kommunestrukturen. Vei/ferge/tunell/bro-diskusjonen er definitivt heller ikke avsluttet. Resultatet av hver enkelt av disse sakene vil påvirke resultatet av de andre.

Det som er helt sikkert, er at hvordan disse sakene til sist landes vil være avgjørende for framtidens Helgeland, både hvordan næringsutviklingen vil bli og hvor attraktivt det vil være å bo her. En annen ting som er helt sikkert, er at dersom Helgelandskommunene samordner seg i en helhetlig tenkning her, så vil resultatene for alle bli langt bedre enn om det bare tenkes ivaretakelse av egne interesser.

Dette får vi til!


Årets Helgelandskonferanse ble arrangert på Brønnøysund videregående skole. Etter de tilbakemeldinger vi fikk underveis, så må vi kunne slå fast at denne oppgaven bestod vi med glans. Et tett samarbeid mellom administrasjon, kontor, drift, bibliotek, renhold, IKT-avdelingen, kantine og Restaurant og matfag, samt andre gode hjelpere gjorde at vi fikk det til så bra. Takk til alle sammen!

Gjennom denne konferansen har vi bevist at Brønnøysund videregående skole innehar de nødvendige fasiliteter og kompetanse for å kunne ta på seg slike større arrangementer til glede og nytte for omverdenen.

tirsdag 24. mars 2015

Djupedalutvalget

Sist fredag la Djupedalsutvalget fram sin innstilling – en 450 siders statlig utredning om mobbing i skolen. Konklusjonene er tilsynelatende veldig enkle – frem det psykososiale miljøet og stopp mobbingen når den skjer.

Medlem i utvalget, Erlend Moen, sier i Adresseavisen lørdag  at når et miljø preges av kjedsomhet og lediggang vil det oppstå et maktvakuum som raskt noen vil fylle med negativ makt. Tydelige voksenpersoner er derfor en avgjørende faktor for å hindre mobbing. Den læreren som er en flink leder og som evner å bygge relasjon til elevene, har elever som trives i klassen. Ikke bare skaper dette trivsel, det gjør at elever lærer mer.

Dette høres veldig selvsagt ut. Men det er et svært godt utgangspunkt for skolens systematiske arbeid for å forhindre mobbing.

søndag 22. mars 2015

Kommunereformen

Regjeringen la fredag fram sin stortingsmelding om kommunereformen. Det foreslås her en overføring av ansvar for tannhelse fra fylkeskommunene til kommunene, og i store kommuner kan det også bli aktuelt å overføre ansvaret for kollektivtrafikk og videregående skoler til kommunene. Vi ser at fylkeskommunene tappes for oppgaver, og fylkesgrensene skal også vurderes.

Kanskje blir det to fylker i dagens Nord-Norge, med en flytting av dagens sørligste grense nordover? I så fall vil vi bli en del av et Stor-Trøndelag, og Brønnøysund videregående skole vil da tilhøre dette nye fylket. Det er altså ikke bare kommunestrukturen på Sør-Helgeland som skal under lupen ved kommunereformen, kanskje også fylkestilhørigheten.

lørdag 14. mars 2015

Dagen er π !

Dagens dato er 14.03. Skriver vi dagen etter amerikansk standard (måned.dato) blir det 3.14, som tilsvarer den verdien vi forbinder med tallet π (pi). Tar vi med året også, får vi 3.14.15, og en mere nøyaktig verdi for π er jo 3,1415.

Det virkelig store øyeblikket var klokken 9.26.53 i formiddag, for da fikk vi de neste fem sifrene i tallet pi, slik at vi ender på  3,141592653.

Da ønsker jeg alle en god og verdig feiring av dagen J

onsdag 4. mars 2015

Krafttak mot kreft
Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Pengene som samles inn går til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling. Rødrussen ved BVS er lokale bøssebærere. Ta godt imot dem når de kommer, og støtt opp om aksjonen!