fredag 29. april 2016

Russetiden er her!


Nylig deltok jeg i en spørreundersøkelse om russefeiringen. Et av spørsmålene var om jeg mener at russefeiringen bør avvikles. Her svarte jeg nei, bl.a. ut ifra en erkjennelse av at dette ikke er mulig å gjøre.

Vi har dessuten hos oss en russegjeng med glade og gode ungdommer som viser et svært godt samhold og som er opptatt av å skape et godt inntrykk både innad og utad. Så når de nå i dag er på skitur fra skolen og nedover mot byen, så kan jeg ikke annet enn å ønske de lykke til både med turen og feiringen framover!

tirsdag 26. april 2016

KappAbel 2016


I den landsomfattende KappAbelkonkurransen, der 10.klassinger konkurrerer  mot hverandre i matematikk, oppnådde elevene fra Salhus skole nylig en 4.plass i landsfinalen. Det er vel den sterkeste prestasjonen i noen realfagkonkurranse av elever fra Sør-Helgeland noensinne. En skikkelig fjær i hatten til deltagende elever, laglederne og Salhus skole. Jeg gratulerer!