lørdag 23. mai 2015

Dronepilot


I en tid da den teknologiske utvikling skjer raskere enn noen gang før, vil det hele tiden oppstå nye yrker. Vi ser et godt eksempel på dette i Helgelendingen forleden dag. Her søker nemlig Hålogaland Kraft etter en dronepilot. For ti år siden var dette ennå et ord som ingen hadde kommet på, og slett ikke noe som ungdom, foreldre og skolerådgivere kunne se for seg som en aktuelt yrke.


Om ti år fram i tid har det garantert dukket opp en rekke nye yrker som vi i dag ikke kan beskrive innholdet i. Og da blir det gode spørsmålet: Hvilke kompetanser skal det norske skoleverket utvikle hos de elevene som vi har nå, slik at de er best mulig forberedt på å kunne gå inn i de nye yrker som vil komme?

lørdag 16. mai 2015

Hurra for 17. mai!

Nok en gang vil jeg henvise til Adresseavisen, som på selvstendig grunnlag tar tydelige verdibaserte standpunkt i sentrale samfunnspørsmål. 16. mai skriver de på lederplass om nasjonaldagen vår bl.a. følgende::

17. mai skal selvsagt være en dag for alle som bor i Norge, selv om gener ikke kan føres tilbake til middelalderens norske konger. Norges nasjonaldag kan feires uavhengig av etnisk bakgrunn, hudfarge og religion. Det er fint at 17. mai også får andre smaker, lukter og farger. Det bidrar til at en god tradisjon blir enda bedre. Feiringen av nasjonaldagen har for øvrig alltid vært gjenstand for påvirkning og endring. Å feire 17. mai er å verdsette fellesskap, frihet og uavhengighet og å vise stolthet og glede.

Spesielt siste setning er viktig. Og vi kan være stolte av at vår markering av nasjonaldagen på dette grunnlaget er enestående i hele verden.