torsdag 2. mai 2013

Hijab i skolenVi tenker oss 17 år gamle Rana fra Afghanistan som hver dag kommer på Brønnøysund videregående skole ikledd hijab. Hva er dette et uttrykk for, er det en tilkjennegiving av identitet med den muslimske tro, er det en sympatierklæring til militante islamister, eller er det et uttrykk for en nedarvet tradisjon?

Hvor går grensene for vår akseptering? Når vi skal være en religionsfri skole, bør ikke da hijaben forbys? Er det ikke også slik at mange kvinnelige muslimske jenter tvinges til å bruke hijab, og at hodeplagget dermed er et symbol på kvinneundertrykking? Er det dessuten rimelig at Per må ta av seg capsen i skoletimen og Kari må ta av seg lua, mens Rana får beholde hijaben på? 

Fylkesmannen i Oslo sier om saken at et for­bud mot bruk av hijab vil inn­e­bære et inn­grep i ele­ve­nes rett til reli­gions­ut­øvelse, og vil berøre grunn­leg­gende sider ved ele­ve­nes over­be­vis­ning og iden­ti­tet. Kunnskapsminister Kristin slår også fast at forbud er ulovlig med bakgrunn i den Europeiske menneskerettighetskommisjons artikkel 9 der det vernes om retten til å ha en religion.

Men hvordan vi møter våre medmennesker med hijab er ikke bare et juridisk spørsmål, det forteller også noe om hva som er utgangspunktet for vårt menneskesyn.  Min mening er at hijaben primært må betraktes som et utrykk for en religiøs overbevisning eller en nedarvet tradisjon som de fleste jenter med hijab er stolte av å bære. Dette skal vi respektere. I en tid da religiøs fundamentalisme er årsak til mange av de kriger og trusler vi står ovenfor, bidrar også et aksepterende samkvem med hverandre på tvers av religioner til å øke toleransen for hverandre. Dette er jeg overbevist om virker fredsskapende.

Ved Brønnøysund videregående skole skal både kvinnelige ansatte og elever som ønsker det, være velkomne til å gå i det flotte hodeplagget hijab. Dette skal være et uttrykk for vår toleranse og inkludering, og en respekt for den enkeltes identitet, overbevisning og eget valg.