lørdag 6. juni 2015

Toppmøte

Torsdag og fredag i forrige uke arrangerte NHO Nordland og Brønnøy næringsforum møte om fagopplæring og lærlingerekruttering ved Brønnøysund videregående skole. I tillegg til næringslivets fremste representanter i Nordland og Brønnøy deltok også fylkesråd for utdanning, fylkestingspolitikere, fylkesutdanningssjefen med sin sentrale ledergruppe og rektorene ved de videregående skolene i Nordland. I tillegg var representanter for opplæringskontorene, lokale skolefolk og andre interesserte til stede på møtet.

Med sin sammensetning var dette møtet enestående i sitt slag. I tillegg til en rekke interessante innspill så vi en felles forståelse og vilje til en felles innsats for å løse utfordringen med å skaffe flere lærlinger og læreplasser.  Dette lover godt for framtiden!Se forøvrig oppslag i Helgelendingen og Brønnøysunds avis: mandag 1. juni 2015

Celebert besøk

Denne uken er det rektormøte i Brønnøysund. Totalt 18 rektorer fra de videregående skoler i Nordland sammen med ledelsen på Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen samles nå på fylkets sørligste videregående skole i to dager. Den nye fylkesråden for utdanning, Grete Bang, deltar også.

Hovedsakene denne gang er prosess for regional samordning av skoletilbud, samt evaluering av kvalitetssystemet vårt. Dessuten skal vi delta på konferanse om fagopplæring arrangert av NHO Nordland og Brønnøy næringsforum, et arrangementet som også foregår ved BVS.

For meg blir dette litt spesielt. Jeg synes også det er en begivenhet at skolen med elever og medarbeidere får dette besøket, og jeg gleder meg stort både til å vise fram skolen og de kvaliteter den har til mine rektorkolleger i Nordland.