onsdag 17. juli 2013

Rektors refleksjoner - etter et halvt årDenne bloggen har eksistert i ca. et halvt år, og antall besøkende har nå passert ett tusen. Dette betrakter jeg som et høyt tall, og forteller meg at saker som angår videregående opplæring, både de generelle og de som vedrører Brønnøysund videregående skole spesielt, har stor interesse blant publikum. Dette er et godt og nødvendig grunnlag for å videreutvikle Brønnøysund videregående skole til elevenes, ansattes og samfunnets beste.

tirsdag 16. juli 2013

Inntaket for kommende skoleårFørste gangs inntak for neste skoleår er nå foretatt. Vi ser en tydelig økt interesse for studiespesialisering, her er det ca. 15 rettssøkere som ikke får plass ved BVS. Til medier og kommunikasjon har det tidligere vært svært stor oversøking, men for første gang er det nå ikke nok primærsøkere med rett til å fylle en hel VG1-klasse. Søkningen til helse- og oppvekstfag og allmennfaglig påbygning har også gått tydelig ned.  Alt dette er i samsvar med både fylkeskommunale og nasjonale tendenser. 

Samlet sett er oppfyllingen på Brønnøysund videregående skole nok en gang svært høy. Dette er selvsagt bra, men medaljens bakside er at en rekke elever får ikke det tilbudet de ønsker. Alternativet for de er å reise bort eller å ta et annet utdanningsløp enn planlagt. 

Fylkespolitikerne står ansvarlige for det videregående skoletilbudet vi har i Brønnøysund og andre steder i Nordland. De må gjøre noen valg, som ikke alltid er helt enkle. Det er vanskelig å måle distriktspolitikk, Nordlandssamfunnets behov for framtidig arbeidskraft, elevenes ønsker og fylkeskommunens økonomi opp mot hverandre.   Siden bestemmelsene så direkte berører enkeltmenneskers ønsker og behov, blir det dermed også en etisk dimensjon over denne problematikken.

torsdag 4. juli 2013

Skolen sover ikke selv om det er sommer

Sommeren er kommet, lærere og elever har etter hvert kommet inn i en velfortjent feriemodus, der nye krefter skal samles for neste skoleår.

Men skolen lever i beste velgående. Klagesaker på eksamen og standpunkt behandles, det er nye ting å ta stilling til i forbindelse med byggeprosjektet og vedlikeholdsarbeider utføres. IKT-avdelingen og bibliotek og kontor forbereder neste skoleår, timeplaner legges og planleggingsdager forberedes. Flytting inn i nybygget til høsten forberedes, høringer skal svares på, vi skal forberede mottak av nye elever, det er møter med de tillitsvalgte, og ansatte har søkt om permisjon og utlysninger skal ut. For neste skoleår er vi ennå på jakt etter sju nye medarbeidere.

Sommeren er faktisk en travel tid på skolen!