fredag 15. november 2013

Ja til undervisningsevaluering


 Undervisningsevaluering går ut på at elevene gir tilbakemelding til skolen og lærerne om hvordan de opplever undervisningen. Målet er å få lærere og elever til i fellesskap å reflektere over hva som skaper god læring.

I det felles forslaget som Utdanningsdirektoratet, KS, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet stiller seg bak, er det spørsmål om arbeidsro i klassen, om elevene er tilfreds med tilbakemeldinger fra lærer, om lærer er inspirerende og engasjerende, om undervisningen oppleves som faglig motiverende. Det er også spørsmål om elevenes egen innsats.

Dette har jeg tro på. Alle har behov for konstruktive tilbakemeldinger på sitt arbeid, og evalueringen vil også fortelle både lærere og elev at det som foregår i timene er viktig, og at det er et felles ansvar å holde dette på et høyt nivå. For min del kunne gjerne evalueringen vært gjort obligatorisk for alle skoler i Norges land.

Det blir også et spørsmål om hvem som eier resultatene. Den enkelte lærer har klart størst nytte av den direkte tilbakemeldingen. Men i tillegg bør også skoleledelsen ha tilgang. Resultatene vil være et nyttig hjelpemiddel i ledelsens veiledning av den enkelte lærer og satsinger for hele skolen. Alt dette med tanke på å utvikle skolen og kvaliteten på opplæringen i positiv retning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar