søndag 1. februar 2015

Indeks NordlandIndeks Nordland er et årig samfunns- og næringslivsbarometer for Nordland. En av årets konklusjoner i rapporten er at sysselsettingen øker for utdanningsgruppene i Nordland, mens det er en netto nedgang i sysselsettingen for fagarbeidere og hjelpearbeidere fra 2012. Utviklingen i arbeidsmarkedet er svært lik tendensen i det nasjonale arbeidsmarkedet med flere høyt utdannede i arbeidsstokken.


På ett vis er dette overraskende. Et ekspansivt arbeidsliv trenger flere fagarbeidere og det skulle tilsi en større etterspørsel etter faglært arbeidskraft. Men samtidig vet vi at arbeidslivet blir mer effektivt og rasjonalisert. Det er ikke nødvendigvis antall hender og hoder i produksjonen som skaper bedriftens resultater. Stadig mer effektive og automatiserte prosesser med stadig større innslag av utenlandske underleverandører gir at behovet for arbeidskraft i Nordland avtar.

Indeks Nordland beskriver på mange måter Nordland som mulighetenes fylke, og forholdene ligger godt til rette for vekst innenfor både industri og annen virksomhet. Og selv om det samlede behov
for fagarbeidere og hjelpearbeidere i Nordland har avtatt de siste årene, så er den faglærte arbeidssøker svært etterspurt. Arbeidslivet er mer kresent i sin etterspørsel etter faglært arbeidskraft. Den kompetente yrkesutøver er derfor mer attraktiv på arbeidsmarkedet i Nordland enn noen gang før.


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar