torsdag 4. juli 2013

Skolen sover ikke selv om det er sommer

Sommeren er kommet, lærere og elever har etter hvert kommet inn i en velfortjent feriemodus, der nye krefter skal samles for neste skoleår.

Men skolen lever i beste velgående. Klagesaker på eksamen og standpunkt behandles, det er nye ting å ta stilling til i forbindelse med byggeprosjektet og vedlikeholdsarbeider utføres. IKT-avdelingen og bibliotek og kontor forbereder neste skoleår, timeplaner legges og planleggingsdager forberedes. Flytting inn i nybygget til høsten forberedes, høringer skal svares på, vi skal forberede mottak av nye elever, det er møter med de tillitsvalgte, og ansatte har søkt om permisjon og utlysninger skal ut. For neste skoleår er vi ennå på jakt etter sju nye medarbeidere.

Sommeren er faktisk en travel tid på skolen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar