torsdag 20. juni 2013

Min tale til avgangselevene på VG3 torsdag 20.06.13
Kjære alle sammen!

 I dag skal jeg holde to taler til dere. En her på LHL og en nede i byen på Torghattfestivalen etterpå.  Nå har jeg lyst til å reflektere over hvorfor vi er her, og hva som er hensikten med skolegangen.

Ja, hvorfor er vi egentlig her på LHL i dag? Hva er dette slags arrangement, med fullt av bunadskledde jenter og oppdressede gutter med slips?  Feirer lærerne dere? Feirer dere at dere er ferdig? Eller er det først og fremst et samvær? Alle tre delene er nok riktige i større eller mindre grad, men for meg er tilstelningen først og fremst et samvær - det å være sammen både elever, lærere og andre.

Men har vi ikke hatt nok samvær i årene som har gått? 190 dager i året i tre år, skulle ikke det holde? Det er vanlig å markere overganger. F.eks. konfirmasjon, bryllup, og når en slutter på en arbeidsplass. Det som er spesielt her, og som gjør dette arrangementet ekstra verdifullt, er at denne markeringen avslutter en skolegang. Dere er ferdige, ikke bare med tre år på videregående skole, men med 13 års obligatorisk skole, og våre lærere er ferdige med 1-3 års arbeid med dere.  Det er et svært og ufattelig viktig arbeid som dere sammen med lærerne har lagt ned. Lærerne skal legge til rette for at dere kan tilegne dere kunnskap og ferdigheter, og skolen skal formidle holdninger og verdier.  Oppdraget fra det norske samfunnet til skolen, der lærerne står i første rekke, er nedfelt i opplæringslovens § 1-1: formålsparagrafen. Denne sammen med læreplaner og forskrifter er ikke bare et styrende dokument for lærere, rektor og alle andre ansatte i skolen, men også et styrende dokument for dere som elever. Bl.a. sier formålsparagrafen at:

Opplæringa skal opne dører mot verda og framtida og gi dere historisk og kulturell innsikt og forankring.  Dere skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva deres og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Dette er ikke småtteri!! Eksemplene viser med tydelighet at skole er en av de viktigste arbeidsplasser i hele vårt samfunn.

En god måloppnåelse avhenger fullt ut av engasjement og deltakelse både fra elever og lærer. Ut ifra det som er sagt her i dag, har dere til sammen lykkes svært godt med sammen å skape gode forhold for læring og sosial dannelse og vekst. Selv om det nok har vært en dag av hvert, og ikke alle dager har vært like gode, er det mitt håp for dere alle at dere sitter igjen med dette positive hovedinntrykket. Dermed er dere godt rustet til å møte de utfordringer, både faglige og personlige som garantert vil møte alle dere i en eller annen form i framtiden.

På vegne av Nordland Fylkeskommune, Brønnøysund vg skole og meg selv vil jeg avslutningsvis få takke dere alle sammen, både elever og lærere for den innsikt, faglige kunnskaper, kulturelle og mellommenneskelige forståelse dere enkeltvis og sammen med de andre har bidratt til å utvikle, til stolthet og glede for oss alle sammen, både nå og i de kommende år!

Takk for meg!

1 kommentar:

  1. fin tale, synd jeg ikke fikk høre den. Det er viktig å holde et øye på formålsparagrafen underveis og til slutt. Det skal bli spennende å se hvordan avslutningsarragementet kan videreutvikles i nye lokaler.

    SvarSlett