lørdag 5. januar 2013


Et år er gått

Nå er det gått ett år siden jeg overtok som rektor ved Brønnøysund videregående skole. Selv om jeg har lang fartstid fra denne skolen fra før, har dette året gitt meg nok en bekreftelse på at vi har en flott ungdom på Sør-Helgeland. I det store og hele har vi lite disiplinære problemer, vi har et godt miljø blant elevene, og de aller fleste elever bidrar positivt hver eneste dag i forhold til egen og andres læring og utvikling. Dette bekreftes også gjennom den årlige elevundersøkelsen, og av lærere som har erfaring fra skoler andre steder i landet.
Jeg føler meg derfor overbevist om at Sør-Helgeland er et godt sted å vokse opp, at grunnskolene gjør en god jobb, og at vårt bidrag også er verdifullt. En slik erkjennelse er svært viktig for at vi på en god måte skal kunne gripe fatt i de utfordringer som vi hele tiden står overfor!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar