tirsdag 27. februar 2018

Toppers vinterferie!


I en ukes tid hadde jeg gleden av å være deltaker på et kurs for norske fysikklærere i CERN i Sveits. Dette er verdens ledende forskningsstasjon innenfor partikkelfysikk. Her ble Higgspartikkelen funnet, her forskes det på antimaterie, og her utvikles stadig teorier om naturens minste byggesteiner og hva som holder de sammen. Aktiviteten finansieres av alle medlemslandene, slik at også noen av våre skattekroner går hit.

På CERNs norske heimeside kan vi lese:

I alt har CERN 2600 ansatte og rundt 6500 forskere fra 500 universiteter og forskningsinstitutter som oppholder seg på CERN fulltid eller deltid. Totalt arbeider det omtrent 80 nordmenn ved CERN. 13 av disse er ansatt, de øvrige er studenter og forskere fra Norge.


Fra kontrollrommet


Årlig betaler Norge medlemskontingent på ca tohundre millioner kroner, eller ca. 2,5% av CERNs budsjett. I tillegg finansierer Forskningsrådet følgeforskning, forskning som skal bidra til at Norge får best mulig utnyttelse av medlemskapet ved CERN. Universitetene finansierer dessuten sine forskere som oppholder seg ved CERN i kortere eller lengre perioder

Flere titalls norske studenter gjennomfører deler av studiet sitt ved CERN. Enten du skal studere fysikk eller du skal utdanne seg til sivilingeniør, er det gode muligheter til å få tatt del i den enorme internasjonale forskningsaktiviteten som foregår her. Absolutt noe å tenke på for nåværende og kommende studenter innenfor realfag og ingeniørfag.Gruppen av 14 norske fysikkklærere pluss kursleder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar