tirsdag 27. februar 2018

Fortsatt satsing på yrkesfag er den klare beskjeden fra ny minister

I Aftenposten 2. februar gir den nye kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner klart og tydelig uttrykk for en fortsatt framheving av og satsing på yrkesfagene. Han viser til at vi står ovenfor et grønt skifte og at ny teknologi vil medføre behov for dyktige fagfolk: "For når vi bygger framtidens Norge, må vi ha kloke hoder og flinke hender, og det har dyktige fagarbeidere".

Kunnskapsdepartementet har utpekt 2018 til yrkesfagenes år, og ministeren appellerer til ungdommen som skal inn på videregående skole om å søke yrkesfag.

Dette berører alle som har fokuset på videregående opplæring i Norge.  Det dreier seg både om å ha et bredt tilbud ved skolene, det dreier seg om at skolene har kvalifiserte lærere, det dreier seg om at skolene er oppdatert på teknisk utstyr, og det dreier seg også om at det er god vilje og gode systemer for formidling av lærlinger. Her ligger det et stort ansvar både på sentrale myndigheter, skoleeier og skoler. Og ikke minst på lærere og rådgivere i både grunnskole og videregående skole som må ta yrkesfagene på det største alvor.

Det er ikke noe nytt i dette, så budskapet er at satsingen på yrkesfag skal fortsette som før.
Når fylkets utviklingsmål nå skal fornyes, så er det ikke grunn til å forvente de store endringene.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar