tirsdag 5. juli 2016

Kommunesammenslåinger


I Sør-Trøndelag slår kommunene Agdenes, Snillfjord, Orkdal og Meldal seg sammen. De ønsker at denne delen av Trøndelag ikke skal bli en oppsplittet utkant i det nye storfylket, men derimot én kommune med stor tyngde som snakker med én stemme og som har sterk innflytelse i fylkeskommunen.

Dette er helt motsatt tankegang av hva kommunene tenker her på berget: Her tenkes det at å bevare de opprinnelige små enhetene er det som gir de beste muligheter for framtiden.

Når  det blir en gang blir én kommune på Sør-Helgeland, vil denne kommunen ha én videregående skole. Det vil sikre større kommunal medvirkning i utviklingen av den videregående skolen enn tilfellet er i dag. Samtidig vil det også være langt enklere for skolen å forholde seg til én kommune med én politisk ledelse og én administrasjon, enn det er med dagens oppsplittede kommunekart. Samlet sett vil dette styrke mulighetene til regional utvikling med Brønnøysund videregående skole med på laget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar