fredag 1. juli 2016

Gavepremier til flinke elever

Rektor Nelly Enga ved Ørnes ungdomsskole er i skuddlinjen etter at hun ga gavekort til de to avgangselevene med minst fravær og med beste karakter. Dette har fått foreldrerådet ved skolen til å reagere, fra den kanten hevdes det at ordningen er urettferdig med tanke på å at ikke alle elever har de samme muligheter til å vinne.

Gavekortene  hadde en verdi på 300 kr hver, så det er nok ikke beløpets størrelse som vekker reaksjoner, men mere det prinsipielle i handlingen.

Jeg synes det er prisverdig at rektor Enga framhever gode faglige prestasjoner og godt oppmøte på sin skole. Siden beløpet er beskjedent, er premieutdelingen i realiteten å betrakte som en symbolsk gest overfor elever som virkelig har anstrengt seg for å gjøre det beste ut av skolegangen. Og alle elevene trenger forbilder å se opp til, også når det gjelder skolegangen.

Å framheve elever som er raskest i turløypa (både med rangeringslister og kanskje også gavepremier) er greit, men når det blir snakk om å framheve teoretiske skoleprestasjoner, så blir det straks mere uspiselig hos mange.

Merkelig, men typisk norsk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar