søndag 28. februar 2016

Krav om faglig utdanning gir økt kvalitet i skolen!

De nye kompetansekravene til lærere innebærer at det nå er krav om utdanning på minst ett år i norsk, engelsk og matematikk for å kunne undervise i disse fagene i grunnskolen. Det er en overgangsperiode på 10 år for skolene for å få dette på plass.


Dette forslaget (som nå er vedtatt) har vært vanskelig å svelge for lærerorganisasjonene, og de har brukt retoriske uttrykk  som "avskilting av lærere" om forslaget.


Det finnes mange svært dyktige lærere som ikke fyller de nye kompetansekravene. Men generelt vil en sterk faglig bakgrunn gjøre lærerne enda bedre. Det nye kravet vil derfor etter min mening gi bedre kvalitet i skolen.


Lærere har vilkår for videreutdanning som er enestående,  så det er ikke urimelige belastninger som blir lagt på lærerne her. Dersom min arbeidsgiver ville styrke min kompetanse innenfor et sentralt område og ga meg svært gunstige vilkår for å ordne dette, så ville jeg ha jublet!

For å undervise i videregående skole, så kreves det ett års utdanning i det aktuelle faget i tillegg til godkjent lærerutdanning. (Yrkesfaglærere med fagutdanning kan bli kvalifisert ved å oppfylle andre krav.) Ved Brønnøysund videregående skole har vi en rekke år vært nøye på at disse kravene er oppfylt, så de innskjerpede reglene vil ikke lage noen som helst nye utfordringer for oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar