mandag 22. februar 2016

Den internasjonale morsmålsdagen 
I går (21.02) var det den internasjonale morsmålsdagen. Den ble markert ved at elever fra ulike land stolt skrev hilsener på sitt eget språk på plakater som ble hengt opp på veggen inn til biblioteket. Her er mer enn 15 språk representert! Det gjør oss alle stolte, og alle elevene  er flotte representanter for Brønnøysund videregående skole! (Totalt har vi ca 40 minoritetsspråklige elever hos oss. Det utgjør sånn grovt regnet 10 % av elevmassen vår.)
 
På wikipedia leser vi at denne dagen er erklært av UNESCO i 1999 for å fremme språklig mangfold og flerspråklighet, samt øke forståelse, toløeranse og dialog mellom språklige og kultrurelle tradisjoner (wikipedia).
6700 språk snakkes verden over. Halvparten av disse språkene står i fare for å forsvinne. I Norge er alle samiske språk truet. 

Den internasjonale morsmålsdagen er det derfor absolutt verdt å markere!
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar