søndag 22. mars 2015

Kommunereformen

Regjeringen la fredag fram sin stortingsmelding om kommunereformen. Det foreslås her en overføring av ansvar for tannhelse fra fylkeskommunene til kommunene, og i store kommuner kan det også bli aktuelt å overføre ansvaret for kollektivtrafikk og videregående skoler til kommunene. Vi ser at fylkeskommunene tappes for oppgaver, og fylkesgrensene skal også vurderes.

Kanskje blir det to fylker i dagens Nord-Norge, med en flytting av dagens sørligste grense nordover? I så fall vil vi bli en del av et Stor-Trøndelag, og Brønnøysund videregående skole vil da tilhøre dette nye fylket. Det er altså ikke bare kommunestrukturen på Sør-Helgeland som skal under lupen ved kommunereformen, kanskje også fylkestilhørigheten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar