onsdag 21. august 2013

Stortingsrepresentant på besøkI dag hadde skolen besøk av stortingsrepresentant Anna Ljunggren fra Arbeiderpartiet i Nordland. I sin tid var hun med sine 21 år den yngste kvinnelige stortingsrepresentanten noen sinne. Under besøket hos oss var vi innom flere sentrale skolespørsmål: offentliggjøring av karakterer, frafallsproblematikk, hva som bør gi studiekompetanse, byråkratiseringen av skolen, begrensningene med en 7-timers skoledag, mulighetene med samlokalisering av ulike opplæringsaktører, mulige konsekvenser av fritt skolevalg i grenseområder mot andre fylker, betydning av elevdemokrati med mer.  Anna Ljunggren fikk også en omvisning i det nye skolebygget, og var tydelig tilfreds med det hun så.

Selv om nok besøket er et ledd i valgkampen, er vi svært glade for å få besøk av sentrale politikere. I dette tilfellet møtte vi en politiker som selv hadde ønsket å møte oss, og som var ærlig opptatt av skolepolitikk. Det setter vi pris på, og vi ønsker samtidig også andre politikere velkomne, både før og etter valget!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar