lørdag 13. april 2013

Russefeiringen


Spesielt fra idretten vet vi at den som klarer å holde fokus på oppgaven, presterer. Dette gjelder spesielt i forkant av store konkurranser. Både Magnus Karlsen, Petter Northug og Cecilia Brækhus vet dette utmerket godt, og klarer  også å holde fokuset. Resultatene har heller ikke uteblitt. På skolen vet vi likeledes at de som klarer å arbeide systematisk og holde fokus på de øyeblikkene de det skal presteres faglig, får betalt for dette i form av gode karakterer.

Nå står vi foran årets russefeiring for avgangselevene. Russeklær, ablegøyer, festing og nattvake følger med denne. Da mistes lett fokus på skolegangen. Og det i den viktigste perioden i hele utdanningsløpet! Standpunkt- og eksamenskarakterer bestemmes i stor grad av hvordan den enkelte har klart å holde fokus på oppgavene.  De fleste klarer dette og presterer bra, men vi ser også dessverre hvert år at taket glipper for en enkelte slik at de kommer ut med et dårligere vitnemål enn de ellers ville ha gjort. Et vitnemål utgjør den enkeltes konkurransekraft for å komme inn på studier på høyskoler og universitet, og bare en enkelt nedsatt karakter kan faktisk gi som resultat at en ikke kommer inn på det studiet en ønsker.

Dette er et valg den enkelte må gjøre: er det russefeiringen eller karakterene som skal prioriteres i den kommende måneden?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar