søndag 7. april 2013

Friere skolevalgDet nye fylkesrådet har signalisert at inntaksgrensene skal mykes opp. Det skal bli enklere å søke videregående skole andre steder i fylket, og ungdommer sør i fylket skal få anledning til å søke skoler i Nord-Trøndelag. I dag gjelder dette elever på Kjella skole i Bindal, men det kan lett bli utvidet til å omfatte flere skoler i grensekommunen.

Dette lager utfordringer for oss. Noen av tilbudene våre er marginale, dvs. at dersom vi mister bare en elev eller to, kan det føre til at tilbudet legges ned. Det er verken vi eller den enkelte elev eller Sør-Helgeland tjent med.  

Denne utfordringen må vi ta på alvor. Vi må vise at vi gir et skoletilbud med høy kvalitet, næringslivet må være villige til å ta imot flere lærlinger, og Brønnøy som vertskommune må ta sitt ansvar for å lage et attraktivt miljø for ungdom. Den enkelte ungdoms primære ønske må være å ta videregående utdanning i Brønnøysund!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar