onsdag 6. mars 2013

Positive nyheter for fagopplæringen

Sør-Helgeland opplæringskontor flytter nå til skoletunet. Dette forventes å gi svært positive effekter. For det første får vi en samlokalisering med skolens rådgivertjeneste, OT-kordinator og studieverksted. For det andre kommer elevene tett innpå opplæringskontoret, og for det tredje vil skolens yrkesfaglærere og opplæringskontoret langt lettere kunne dra gjensidig nytte av den fagkompetansen de innehar.

Det er derfor all grunn til å regne med at virkningen blir flere lærlinger ut i arbeidslivet, med større grad av gjennomføring og lavere frafall.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar