lørdag 23. mai 2015

Dronepilot


I en tid da den teknologiske utvikling skjer raskere enn noen gang før, vil det hele tiden oppstå nye yrker. Vi ser et godt eksempel på dette i Helgelendingen forleden dag. Her søker nemlig Hålogaland Kraft etter en dronepilot. For ti år siden var dette ennå et ord som ingen hadde kommet på, og slett ikke noe som ungdom, foreldre og skolerådgivere kunne se for seg som en aktuelt yrke.


Om ti år fram i tid har det garantert dukket opp en rekke nye yrker som vi i dag ikke kan beskrive innholdet i. Og da blir det gode spørsmålet: Hvilke kompetanser skal det norske skoleverket utvikle hos de elevene som vi har nå, slik at de er best mulig forberedt på å kunne gå inn i de nye yrker som vil komme?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar