lørdag 28. mars 2015

Etter Helgelandskonferansen

Jeg har hatt gleden av å delta på Helgelandskonferansen 26.03 og 27.03. Deltakere var i hovedsak ordførere og politikere fra kommuner på Helgeland og fylkeskommune og ansatte i kommuner og regionråd. Temaene var folkehelse, kommunikasjoner og sjukehustilbud.

Det skal tas store avgjørelser for Helgeland i tiden framover. Det skal foretas avklaringer for flyplasstrukturen, sjukehusstrukturen og kommunestrukturen. Vei/ferge/tunell/bro-diskusjonen er definitivt heller ikke avsluttet. Resultatet av hver enkelt av disse sakene vil påvirke resultatet av de andre.

Det som er helt sikkert, er at hvordan disse sakene til sist landes vil være avgjørende for framtidens Helgeland, både hvordan næringsutviklingen vil bli og hvor attraktivt det vil være å bo her. En annen ting som er helt sikkert, er at dersom Helgelandskommunene samordner seg i en helhetlig tenkning her, så vil resultatene for alle bli langt bedre enn om det bare tenkes ivaretakelse av egne interesser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar