søndag 18. januar 2015

Verdier

I dagens BAnett kan du lese Prost Sigridur Gudmarsdottir preken søndag 18.01. Hun går her langt i å antyde at den vestlige fokus og argumentasjon på terrorhandlingene i Paris forrige uke er noe hyklersk, og hun begrunner sitt syn i sin tale.

Mitt poeng her er at slike verdimessige betraktninger er noe som i langt større grad burde vært samtalt om. I den globaliserte verden vi lever i med kulturelle, økonomiske, politiske og religiøse skillelinjer, er det også viktigere enn noen gang at verdidiskusjoner kan dras ned på det lokale nivå.


Derfor er min oppfordring til lokalavisene: Publiser oftere (deler av) lokale taler som har et verdimessig perspektiv. Oppfordringen går også til medlemmer av alle livssynssamfunn og livssynsnøytrale om å bidra med sine verdimessige perspektiver i det offentlige rom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar