mandag 26. januar 2015

Hvordan utdanne flere fagarbeidere?

I Nordland er bare ca 60% av de som startet på en yrkesfaglig utdanning for 5 år siden ferdig med videregående skole nå, enten med vitnemål som viser studiekompetanse eller med fagbrev. Dette er alt for dårlig. Men løsningen for å få flere fagarbeidere er ikke nødvendigvis å få flere til å velge yrkesfag. Det vil med dagens erfaringsstall kunne få enda flere til å ikke fullføre. Løsningen for å få utdannet flere fagarbeidere må finnes inne i videregående skole, de elever som starter på yrkesfag må i langt større grad fullføre en fagutdanning. Dette innebærer at næringslivet også må bidra med å stille opp med læreplasser.


Tiltak som større grad av utplassering i faget prosjekt til fordypning, yrkesretting av fellesfagene, hospiteringsordinger for lærere, større bransjekontakt, økt samarbeid mellom skole og opplæringskontor, skolekonkurranser i yrkesfag, oppretting av stilling som formidlingskoordinator er alt sammen eksempler på den satsingen som nå foregår i vgs både ved BVS og i hele landet for øvrig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar