torsdag 1. januar 2015

Godt nytt år!

Tradisjonen tro har vi ved årsskiftet hørt kongens og statsministerens nyttårstaler til det norske folk. Innholdet i de to talene hadde én klar fellesnevner: mange av de utfordringene vi står ovenfor, krever at vi som enkeltpersoner bryr oss – ikke bare om saker, men om enkeltmennesker.
                                                                
Begge dro fram den utfordringen vi alle har med tanke på å forebygge mobbing og å ta vare på miljøet. Kongen dro i talen fram at vi må verne om ytringsfriheten og at han snakket om medfølelse og kraften som ligger i at vi av at vi snakker til hverandre med gode ord.
Og statsministeren uttrykker det slik: Mange små handlinger kan gjøre Norge og verden til et bedre sted. – Vi har alle muligheten til å gjøre en forskjell. Du kan, med din vilje og kraft, gjøre en forskjell neste år – for naboen, kollegaen, for lokalsamfunnet eller internasjonalt.
Statsministeren er landets fremste politiker, hun skal stå til ansvar overfor både politiske samarbeidspartnere og motstandere, og hun skal balansere sine ord mellom det som er oppnådd og det som ennå er uløst, og hun skal ordlegge seg på en slik måte at det gir tiltro til at hun og samarbeidspartnere er troverdige i forhold til å identifisere utfordringer og å beskrive og gjennomføreløsningene på disse. Vel vitende om at politiske kommentatorer i etterkant vil tolke både det hun sa og det som hun ikke sa noe om.

Disse begrensninger har ikke kongen. Han henvender seg direkte til hver enkelt av oss, og kan derfor tydeligere gi uttrykk for de verdier vi bør bygge vårt fellesskap på, samt betydningen av vår bevissthet rundt dette. Og som han selv sier: Det er en stor styrke å kunne samles som ett folk med noen felles verdier som fundament.

Det er ikke vanskelig å si seg enig i det som både konge og statsminister formidler. Og med denne betraktningen ønsker jeg alle sammen en godt nytt år!


.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar